Tokom cijelog lipnja popravljamo mala oštećenja na autostaklu za samo 150 kn.

Prije polaska na godišnji odmor, uz sve ostale stvari koje trebate prekontrolirati na vašem automobilu, jedna od njih definitivno treba biti vjetrobransko staklo. Ukoliko uočite da je staklo oštećeno, napuknuto ili razbijeno potrebno ga je popraviti ili zamijeniti prije odlaska na duži put.

Ukoliko imate potrebu za popravkom autostakla kontaktirajte nas.